2023
31 mei.         Bijeenkomst Islam en Cultuur
04 mei          Palestijnse kookworkshop
28 april        Jamsessie / Molukse catering
28 aprik        Molukse dansworkshop
08 april          Iftar
06 april         Palestijnse kookworkshop16 maart   
02  maart     Palestijnse kookworkshop.
15 februari   3e bijeenkomst Islam en cultuur.
02 februari   Palestijnse kookworkshop
28 januari    Jamsessie
25 januari     2e bijeenkomst Islam en Cultuur.