VREDESWEEK 2019
Jamsessie de muzikale verbinding
Assen – In de Noabershop aan de Rolderstraat in Assen is op zaterdag 28 september een jamsessie met de basgitarist Willem Pelupessy.
Dat is van 14.00 - 18.00 uur. Willem Pelupessy heeft als bassist/percussionist de afgelopen jaren in meerdere bands gespeeld met verschillende soorten muziekstijlen in binnen -en buitenland. Denk hierbij aan Rock, Blues, Funk, Jazz, Soul, tot aan traditionele Molukse muziek.

 

Wie een instrument kan bespelen en of zijn of haar muzikale zangtalent wil laten horen: iedereen is van harte welkom om mee te doen

 

Iedereen kan iets voor vrede doen!

Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komen we in actie voor vrede. Ook in 2019 wordt de Vredesweek weer georganiseerd, van 21 t/m 29 september. 

Ook jij kunt meedoen aan de Vredesweek in Assen. Wij van de Stichting Vredesweek Assen zijn opzoek naar entiousiaste mensen vanaf 16 jaar die mee willen helpen om ook dit jaar tot een succes te maken.

Wij kunnen hulp gebruiken bij de organisatie van de expositie in Zuidhaege , De vredesnacht, De Walk of Peace,de Filmavond enz,

 

Ook zijn nieuwe ideeen van harte welkom

 

 

Samen laten we zien dat het anders kan. Vrede. Wie durft?

 

https://www.assercourant.nl/achtergrond/551585/yasmin-beishuizen-voorzitter-van-de-vredesweek-assen-peace.html

Vredesweek 2018

‘Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de Vredesweek. Dit is hét moment om in actie te komen.’

 

Waarom een Vredesweek?

Vrede is altijd actueel en dynamisch, zowel op micro als macro niveau. Met de Vredesweek proberen we verschillende onderwerpen en mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden en te begrijpen.

Tijdens de Vredesweek zoeken we de samenwerking op in Assen en maken het onderwerp laagdrempelig en positief voor alle leeftijden.

Het thema van de Vredesweek 2018: “Generaties voor vrede”

De activiteiten van “Generaties voor vrede”, moeten een bijdrage leveren aan de

bewustwording dat feitelijke vrede, maar ook het gevoel van vrede van wezenlijk belang zijn in de onderlinge verhoudingen van mensen. Een oorlog kan zich ver weg afspelen, maar heeft invloed op het gedrag en houding van mensen die in het vreedzame Nederland leven. Zeker als deze mensen hun oorsprong vinden in die landen waar oorlog en geweld tot de orde van de dag behoren.

 

Dagelijks worden we in de berichtgeving geconfronteerd met het leed van mensen die op de vlucht zijn geslagen voor een onveilige situatie in hun eigen land. Elke dag verlaten duizenden mensen huis en haard omdat ze maar één ding willen: leven in vrede om een veilig bestaan te hebben voor zichzelf en hun gezins- en of familieleden. Velen van hen verblijven in overvolle vluchtelingenkampen. Duizenden mensen hebben al hun bezittingen verkocht en gaan letterlijk met mensensmokkelaars in zee. Velen van hen riskeren hun leven als ze opeengepakt in gammele bootjes de overtocht naar het veilige Europa maken.

 

Nog dichterbij wordt vrede verstoord als sprake is van andere vormen van indirect geweld, zoals bij schendingen van de Mensenrechten en beperking van de vrijheid van meningsuiting het geval is. Daarbij moet je denken aan het overschrijden van de grenzen van verdraagzaamheid en tolerantie van andersdenkenden en van hen die een andere levensbeschouwing hebben.

 

Bruggen en verbindingen

 

Binnen het project is met succes gezocht naar een samenstelling waarin sprake is van diversiteit en pluriformiteit. Dat zelfde geldt ook voor de activiteitengroepen. Vanaf de start en in de kern van het project worden verbindingen gemaakt en bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden geslagen.

 

 

Wat is het doel van de Vredesweek?

Mensen activeren om met elkaar in gesprek te gaan en een ander licht te werpen op het onderwerp ‘Vrede’. Want wat is dat eigenlijk? Door middel van dialoog, kunst en activiteit komen we samen tot meer openheid en acceptatie.

De Vredesweek is er voor alle leeftijden. Wel worden bepaalde activiteiten gericht op bepaalde doelgroepen, met name in de Vredesnacht.

We zoeken de samenwerking op in de Asser binnenstad en scholen. Denk hierbij aan (horeca)ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere bedrijven.

We verwachten over de hele week 1500 bezoekers.

Wat gaan we doen?

Er worden de hele week activiteiten georganiseerd om op positieve manier bewustwording over vrede te creëren. Soms serieus, soms met humor. Altijd met plezier en respect! Voor meer informatie, zie het programma.

 

 


T

Opening Vredesweek + kunstexpositie “Vrijheid”________________

Datum: Vrijdag 14 september 2018

Tijd: 13.00 – 23.00 uur

Locatie: Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen

 

13.00 uur Opening van de Vredesweek Assen Marco Out in de Schalm

13.15 uur Dichter Ferry Rinsampessy / Geert Loman

13.30 uur Amnesty/ vlucht voorwaarts

 

14.15 uur Joost van Puijenbroek van PAX functie: Strategisch adviseur Kennis: de oorlogen in Centraal-Afrika (met name DR Congo en 

                                                                          buurlanden) en in de Sahel (met name Mali en Niger)onderwerp Democratisering in Centraal                                                                                  Afrika   

15.15 uur Dhr. Raki Ap ( Free West Papua) in de Schalm

16.15 uur bestuurslid Gron-Jabalya Johan Feitsma  De Schalm

17.00 uur Francis Janssen PAK

17.30 uur Palestijnse dans  De Schalm

18.00 uur Harry Loco de Schalm

18.15 uur Rockbased theater cafe

18,45  uur Buikdans groep  Tineke Rouw en Vasara in de  De Schalm

20.00 uur Opening expositie – Zed Zeedy de Nachtburgemeester De Schalm 

20.15 uur Fien Hully een verhaal

21.00 uur Blues Juice in het Theater cafe

Generaties voor vrede________________________

Datum: Zaterdag 15 september 2018

Tijd: 13.00 – 20.30 uur

Locatie: de Noabershop

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor de vrede. Door aandacht te besteden aan verschillende groepen die met vrede bezig zijn geven wij een beeld van hoe de Generaties voor vrede in werkelijkheid gaat. Oud en jong hebben veel aan elkaar op weg naar een vreedzame wereld.

Op zaterdag 15 september organiseert de stichting Vredesweek als onderdeel een dag met als titel: ‘door de generaties heen’.

Tijdens de activiteit zullen verschillende mensen aan het woord komen om hun verhaal te vertellen over hoe zij vrede door de generaties heen beleven.

Adrie en Wim zijn 'Vrienden van Sabeel' in Nederland/Noord-Nederland. Sabeel is een Palestijnse organisatie, ze zullen ons vertellen over het werk van Stichting Sabeel en hoe zij zich bezighouden met vrede.

Verder zullen drie wijze vrouwen over hun belevenis van vrede door generaties heen vertellen. Op het programma staat daarbij de Palestijnse Dabkka  (dans).

Muziek: Palestijns en Syrische muziek

Informatie tafel Sabeel, NAVTC, Amnesty International

Ook aan Palestijnse hapjes en Palestijnse koffie is geen gebrek.

Als het je leuk lijkt om kennis te maken met de belevenis van vrede door verschillende generaties ben je van harte welkom.

Tijd Wie/wat?

13.00 uur Welkom

13.15 uur Verhaal over Vrijheid - Annet Hully/Neel/Tony

15.00 uur Stichting Sabil: Olijfbomen planten op bezette gebieden

16.15 uur Dabkka

16.45 uur Verhaal over Vrijheid

17.15 uur Wim en Adri

18.00 uur Gastspreker Syrie

18.30 uur Dabkka

Filmhuiskamer_________________________________

Datum: Zondag 16 september 2018

Tijd: 14.00 tot 18.00 uur

Locatie: Atelier Dotterbloem, Dotterbloemstraat 169

 

Tijd Wie/Wat?

14.00 uur Intro – Biessaan

14.15 uur Film: This is my land

16.15 uur Intro – Bert

16.30 uur Film: Yesterday

 

March for peace________________________________

Datum: Maandag 17 september 2018

Tijd: 19.30 – 20.30 uur

Locatie: Centraal Station, Stationsplein 4, 9401 LB Assen

Duur: ongeveer een uur

 

Route volgt i.o.m. Bert Altena, stadspredikant

  • Odd Fellows

  • Katholieke kerk

  • Protestantse kerk

  • Podium Zuidhaege

  • Noabershop

 

Asserdialoog___________________________________

Datum: Dinsdag 18 september 2018

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Locatie: de Noabershop, Rolderstraat 9 in Assen

Kosten: Gratis entree

 

Asser Dialoog is een initiatief van de Noabershop Assen en het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen.

Het is een discussie avond voor jong en oud met het thema: Armoede.

Hoewel de economie aantrekt en de werkloosheid daalt, blijven honderdduizenden Nederlandse bijstandsgezinnen in relatieve armoede leven.Van armoede is sprake als het inkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt. De lage-inkomensgrens is een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Behalve het inkomen worden ook andere factoren meegenomen om de kans op armoede te beschrijven, zoals hoe lang een gezin van een laag inkomen leeft, de omvang van de vaste lasten en het oordeel over de eigen financiële positie.

Voor de dialoog begint, laten we een aantal filmpjes zien:

https://m.youtube.com/watch?v=XADBJjiAO_0

https://m.youtube.com/watch?v=ovj5dzMxzmc

Vervolgens wordt er over de volgende stellingen gediscussieerd:

Stelling 1: Armoede lijdt naar criminaliteit?

Stelling 2: Oorlogen komen door armoede?

Stelling 3: Kinderen mogen nooit in armoede opgroeien?

Stelling 4: Mensen met een goed inkomen kennen geen armoede?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredesmissie: Hope foundation____________________

Datum: Woensdag 19 september 2018

Tijd:13.00 -14.00 en 19.30-20.30

Locatie: Noabershop

De Hope Foundation helpt getraumatiseerde en gehandicapte kinderen om een waardevol leven op te bouwen door lessen en therapie in Kunst en Cultuur.

Zij zorgen dat de effecten van oorlog gedragen en verwerkt kunnen worden zodat een waardevol leven mogelijk wordt. De stichting is voornamelijk actief in Gaza en Palestijnse Vluchtelingenkampen.

De Hope foundation 20 jaar geleden begonnen met het inrichten van een Open Studio in Khan Younis, gevestigd in het gebouw van de Rode Halve Maan .

De afgelopen jaren zijn er vele kunstprojecten binnen en buiten deze Open Studio gerealiseerd.

De Palestijnse Gebieden blijven een bron van zorg. De blok-

kade van Gaza maakt dat er, hoe we het ook proberen te

stroomlijnen, altijd geïmproviseerd moet worden.

Aan de andere kant probeert het team in Khan Younis dit gegeven ook steeds te zien als een uitdaging. De onrusten rond het planom de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jerusalem te verplaatsen leidden ertoe dat de scholen enige weken sloten en zo ook de Open Studio.

In 2017 zijn twee bezoeken aan Gaza gerealiseerd. In 2018 zijn er eveneens twee bezoeken gerealiseerd.

Het aantal kinderen dat de Open Studio bezoekt blijft

constant, tussen de 250 en 350 kinderen per week.

De focus blijft vooral liggen op kinderen met een beperking.

De leefomstandigheden en ook de medische zorg gaan eerder

achteruit dan vooruit. De blokkade blijft een groot probleem

op alle niveaus.

Het artistieke uitgangspunt van de Open Studio is gefocust

op ontwikkeling van de kunsten. Door de laboratorium-

functie centraal te stellen probeert de leiding van de Open

Studio gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van de

kunsten buiten de Palestijnse Gebieden.

Speerpunt van de Open studio blijft het uitdragen van een

voorbeeldfunctie en inspireren. Kinderen het gevoel geven

dat er nog zo veel meer mogelijk is dan je in eerste

instantie denkt.

 

 

Hope Foundation

Willem Vugteveen

Assen

 

PLOA open dag_________________________________

Datum: Donderdag 20 september 2018

Vrede door de Generaties heen

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: de Bron Eindhovenstraat 28

Dag van de Vrede_______________________________

Datum: Vrijdag 21 september 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Podium Zuidhaege

Harry Loco, Wehpokamanong & Tony Scott

Wehpokamanong is een Zuid-Amerikaanse inheemse cultuurgroep, gevestigd in de Gemeente Weesp/ Noord Holland.

 

De naam Wehpokamanong betekent “Trots, met opgeheven hoofd” en staat ook wel voor een arend die zijn vleugels spreidt. De naam werd vooral gekozen door de gezamenlijke trots op de cultuur en de geschiedenis. Inheemsen houden hun cultuur sterk door niet stil te staan, maar vooruit te kijken naar de toekomst. De groep bestaat sinds 2 februari 2017 en werd opgericht door Rosa Artist en Jennifer en Germana Chobin. De groep begon met als doelstelling om de jongere generatie, die geboren is in Nederland, te stimuleren naar bekendheid met hun cultuur en het leren en beoefenen van de inheemse taal, zang en dans.

 

Wehpokamanong bestaat voornamelijk uit familieleden, die afkomstig zijn uit het Surinaamse dorp Akarani (ook wel Bigi Poika) in het District Sarramacca. Het zijn voornamelijk kinderen en kleinkinderen die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving, die op deze manier hun “roots” proberen terug te vinden en uit te dragen. Zij leren meer over hun cultuur zodat zij deze - en de tradities - kunnen vertegenwoordigen en tonen aan de Nederlandse samenleving.De groep heeft in zijn korte bestaan al veel naamsbekendheid verworven. Enerzijds met optredens bij familie, vrienden, verjaardagen en begrafenissen, welke ook allemaal deel uitmaken van de inheemse cultuur. Anderzijds heeft de groep op grote festivals in Amsterdam opgetreden, zoals het jaarlijks terugkerende Keti Koti festival in Amsterdam Oosterpark en Kwaku festival in Amsterdam Zuid-Oost.

Tony Scott verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Als dertienjarige begaf hij zich al in muziekwereld, hij zat in een electric boogie-crew, daarna volgde het beatboxen bij 2-Tuff E-nuff. Toen hij voor het radiostation waar zijn broer werkte een jingle had gerapt, bood Peter Duijkersloot, eigenaar van het label Rhythm, Scott een contract aan. Scott was toen nog maar 16 jaar oud. De eerste single die werd uitgebracht is Pick Up the Pieces, een remake-cover van de Average White-versie.

De volgende single verscheen in 1989, het betrof een dubbele A-kant met de nummers: That's How I'm Living en The Chief. Het laatste nummer was geschreven als een 'ode' aan zijn afkomst, hij is namelijk een nazaat van een Amazone-indiaan van de Karaïben-stam. De single werd een succes in onder meer Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijken de Verenigde Staten kreeg het nummer aandacht.

Zijn grootste hit had hij in 1990 met het nummer Get Into It, dat eind 1989 werd uitgebracht. Het leidde tot uitnodiging voor een optreden tijdens het New Music Seminar in New York. Precies rond het festival had Scott met de single Gangster Boogie de volgende grote hit. Met Ben Liebrand bracht Scott dat jaar ook nog de single 'Move to the Big Band uit, die ook rond de periode van het festival was opgenomen.

Tot 2006 maakte Scott deel uit van Solid Souls, waarmee hij optrad op onder meer BNN's Born into the 90's en andere evenementen zoals Veronica's 80's/90's event in het Goffertstadion te Nijmegen. In 2015 was Scott weer te horen op een hernieuwde samenwerking met Ben Liebrand voor Liebrands album Iconic Groove op Sony Music. Scott is met twee nummers aanwezig op het album, "Discotheque" en "All the Way".

Vredesnacht___________________________________

Datum: Zaterdag 22 september 2018

Tijd: vanaf 21.00 uur

Locaties: Diverse horecagelegenheden in de binnenstad

 

Tijd Wie/Wat Locatie

22.00 uur … New Image

21.00 uur Lodewijk Napoleon

22.00 uur Bluezz Control Dependence

21.00 uur … Obelix