Voor informatie over vrijwilligerswerk in de noabershop kunt u contact opnemen met

Lien Siwalette, telefoon: 0619348970